Prawidłowe zabezpieczanie wykopów ziemnych

Współczesne budownictwo bardzo często wykorzystuje wszelkiego rodzaju wykopy ziemne (obecnie najczęściej wykorzystywane są wykopy wąsko-przestrzenne). Zawsze jednak muszą zostać one odpowiednio zabezpieczone. Tak naprawdę zabezpieczanie wykopów można przeprowadzić na kilka sposobów.

Każdy wykonany wykop powinien zostać zabezpieczony przede wszystkim przed dostaniem się do niego osób nieupoważnionych. Poza tym bardzo ważne jest także zabezpieczenie skarpy powstałej w wyniku wykopu przed osunięciem się. W tym przypadku należy jednak liczyć się z tym, że ochrona powstałych z wykopów nie będzie tak prosta, jak zabezpieczenie całego placu budowy.

Obecnie w przypadku zabezpieczenia wykopów najczęściej stosuje się metody takie jak:
– zastosowanie pali przemieszczeniowych,
– konstrukcja ścianki berlińskiej,
– konstrukcja ścianki szczelnej z wykorzystaniem grodzic stalowych,
– montaż kotw gruntowych,
– zastosowanie gwoździ gruntowych.

Warto mieć także na uwadze fakt, że zabezpieczony powinien zostać nie tylko sam wykop, ale również znaczna część terenu znajdującego się wokół niego. Jeżeli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1 metr, to ważne jest nie tylko właściwe jego zabezpieczenie, ale również skonstruowanie specjalnego wejścia ( wyjścia) do (z) niego. Ponadto zgodnie z przepisami prawa, odległości pomiędzy poszczególnymi zejściami nie może przekraczać 20 m. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w okolicy wykopu powinny znaleźć się światła ostrzegawcze informujące o niebezpieczeństwie, które swoje zastosowanie znajdą przede wszystkim w nocy oraz w czasie bardzo ograniczonej (np. warunkami pogody) widoczności. To w jaki sposób mają wyglądać zabezpieczenia wykopów regulowane jest stosownymi przepisami prawa.

Scroll to Top