Usługi geotechniczne – istota dokumentacji

Badania geotechniczne to niewielki wydatek w skali całej inwestycji, jaką jest budowa domu. Przeprowadzenie ich może okazać się doskonałą inwestycją, ponieważ otrzymane wyniki badań, pozwolą wybrać rozwiązania techniczne, które będą zmniejszyć ogólne koszty budowy. Nie należą one do najdroższych usług budowlanych. Cena takich badań kształtuje się na poziomie około 1500 złotych.


Usługi geotechniczne należy kojarzyć z przeprowadzeniem odwiertów na terenie działki. Ich głębokość powinna oscylować w granicach około 5 metrów. Aby badania okazały się wiarygodne, powinno się przeprowadzić minimum trzy odwierty. Oczywiście, im więcej odwiertów przeprowadzimy, tym wiedza na temat poziomu wód gruntowych na danym terenie będzie obszerniejsza. Da to odpowiedź na pytanie, gdzie znajduje się najkorzystniejsze miejsce na postawienie fundamentów budynku. Geotechnika udzieli nam też odpowiedzi na pytanie, czy opłacalne będzie podpiwniczenie budynku.

Zobacz: titan.com.pl/geotechnika/

Po przeprowadzeniu odwiertów, które trwają przeważnie jeden dzień, należy przygotować dokumentację. Klienci otrzymują ją przeważnie do dwóch tygodni od przeprowadzenia wszystkich badań geotechnicznych. Dokumentacja geotechniczna składa się przeważnie z dwóch części: opisowej oraz graficznej. Na pewno znajdziemy w niej mapki z zaznaczonymi miejscami przeprowadzenia odwiertów. W profesjonalnie przygotowanym dokumencie nie powinno zabraknąć miejsca na wnioski. Niezbędne jest też umieszczenie szczegółowych zaleceń odnośnie sugerowanych sposobów zabezpieczenia budynków przed wodą. Dokumentacja przekazywana jest klientowi z reguły w trzech egzemplarzach.

Scroll to Top