Czym są kotwy gruntowe w budownictwie?

W budownictwie, podobnie jak w innych dziedzinach inżynierii istnieją elementy i narzędzia, bez których trudno byłoby się obejść. Podobnie jak nie da się stworzyć strony internetowej bez komputera czy samochodu bez armii zaawansowanych urządzeń, tak wielu rzeczy w budownictwie nie dałoby się zrobić bez kotew gruntowych.

Kotwy gruntowe

Zadaniem tych urządzeń jest przeniesienie obciążeń jakie powoduje konstrukcja budynku na grunt. Jak sama nazwa wskazuje kotwy gruntowe służą do kotwiczenia jakichś elementów konstrukcyjnych w gruncie. Takimi elementami mogą być np. wykonane z żelbetonu płyty, które przytwierdza się za ich pomocą do ścian wykopu po to, aby nie zawaliły się do niego. Mogą to być np. elementy fundamenty jakiegoś budynku, które za pomocą kotw przytwierdza się do otaczającego gruntu, aby wzmocnić stabilność budynku.

Kotwy mogą również kotwiczyć w gruncie jakieś elementy wspornikowe lub na przykład odciągi trzymające maszty radiowe. Tak naprawdę ich zastosowanie jest zależne tylko od wyobraźni architekta. W budowie kotwy wyróżniamy kilka zasadniczych elementów – głowicę, cięgno i buławę. Ten ostatni element umieszcza się na zadanej głębokości w gruncie i kotwiczy za pomocą tzw. iniekcji. Cięgno łączy buławę z głowicą, która przytrzymuje kotwiczony element. Montaż kotew wymaga specjalistycznego ciężkiego sprzętu oraz przeszkolonego personelu.

Podstawowy podział kotw jest następujący – wyróżniamy kotwy stałe oraz tymczasowe. Przy czym główna różnica polega na czasie ich użytkowania. Kotwy tymczasowe są użytkowane poniżej okresu dwóch lat, natomiast stałe powyżej dwóch lat. Różnią się one również od siebie np. stopniem odporności na korozję czy też wytrzymałością. Inżynierowie projektują konstrukcję kotwy oraz obliczają jej wytrzymałość tak, aby służyły przez przewidziany czasu.

Scroll to Top